Hårtransplantation

Vid en hårtransplantation flyttas hår från ett område som är rikt på hår, till ett område där ökad hårväxt önskas. De transplanterade hårsäckarna växer fast redan inom 24 timmar och börjar omgående producera ett naturligt hår.
Hårtransplantation hårlinjen

Lite vikar i hårfästet

Hårtransplantation FUE

Längre vikar i hårfästet

hairexpert i stockholm Hårtransplantation stockholm

Krona och vikar

Hårtransplantation stockholm

Fullt område

Hårtransplantation

Hårtransplantation med fue metoden

Den enda permanenta behandlingen för ytterligare hårväxt.
Håret som flyttas är genetiskt kodat att inte falla av vilket gör att de transplanterade håren växer för evigt.
En hårtransplantation med FUE metoden är därför en permanent behandling för ytterligare hårväxt.
Det är en behandling som innebär att flytta hår, inte bota håravfall.

80% av ett lyckad resultat beror på konsultationen

En hårtransplantation kräver noggrann planering och stor eftertanke av dig som planerar att genomgå ett ingrepp. Vi brukar säga att 80% av ett lyckat resultat beror på konsultationen. Där går vi igenom dina individuella förutsättningar, dina förväntningar och det önskade resultatet.
Det är viktigt för oss att du som kund ges möjlighet att i lugn och ro få veta vad som är medicinskt möjligt utifrån givna omständigheter. Vid konsultationen diskuteras även priset vilket påverkas av ingreppets omfattning och hur mycket hår som flyttas.
Vid konsultationen går vi noga igenom det man ska tänka på efter en hårtransplantation

Vi erbjuder alltid PRP-behandlingar i samband med en hårtransplantation vilka ges vid uppföljningarna.
PRP står för Platelet Rich Plasma där Platelet är ett namn på våra minsta blodplättar. Dessa består av en stor mängd tillväxtfaktorer – kroppsegna proteiner med stark positiv inverkan på aktiviteten i cellerna. När hårsäckarna injiceras med tillväxtfaktorer startar en mängd positiva reaktioner i huden.
Tillväxtfaktorerna signalerar till stamcellerna runt varje hårstrå att produktionen av hårceller ska öka vilket betyder fler byggstenar till varje hårstrå – håret stärks och blir kraftigare samtidigt som alla hårstrån får ork att växa sig längre. Näringstillförseln ökar också då fler små blodkärl nybildas.

Lägg till din rubriktext här

Ja det gör det. Det transplanterade håret avlägsnas från givarområdet från kroppen och transplanteras till önskat område. Den transplanterad vävnaden kommer ej att stötas bort eftersom den inte är främmande för kroppen. Efter Hårtransplantationen och återväxt, kommer det planterade håret bibehålla sina egna egenskaper som färg, tillväxthastighet och lockar.
De första hårtransplantationerna utfördes för 50 år sedan. Dessa gav i många fall kraftiga ärr och tveksamma resultat. Idag har kunskapen och erfarenheten ökat enormt och tekniken förfinats. Dagens utrustningen möjliggör ett arbete med mycket mindre transplantat, till och med enskilda hårstrån. FUE-metoden som ger ett mycket naturlig resultat med en snabb läkning utan ärr. I de flesta fall tas hår från nacken och flyttas till det glesa eller tomma området. Håret som växer i nacken är genetiskt kodat att aldrig sluta växa. De transplanterade hårstråna växer därför för alltid. Det är dock möjligt att ta hår från andra delar på kroppen men bara i undantagsfall då hårstråna i nacken är mest genetiskt lämpliga. FUE-metoden innebär att enskilda grafts tas direkt från givarområdet med hjälp av en mycket tunn och liten borr (0,5-0,8 mm i diameter). Håret i givarområdet rakas av till en längd på cirka 1-2 mm för att borren ska kunna omsluta hårsäcksgruppen. Grupperna sorteras sedan utifrån antal hårsäckar. Antal strån i hårsäcksgruppen avgör placeringen på huvudet för att erhålla ett så naturligt resultat som möjligt.
Premedicinering ges i form av lugnande och smärtstillande preparat. Antibiotika ges också för att minimera risken för infektion. Givarområdet lokalbedövas sedan och när denna har verkat startar extraheringen av hårsäckarna. Steg två är att bedöva mottagarområdet och placera håret i området som önskas fyllas ut. Hur lång tid ingreppet tar varierar kraftigt beroende på hur många grafts som transplanteras.
1.Konsultation Första steget är alltid en konsultation. Där går vi igenom dina individuella förutsättningar och reder ut samtliga frågetecken och funderingar kring ingreppet. 2.Hälsokontroll Vi gör en hälsokontroll och går noga igenom allt som kan tänkas ha inverkan på ingreppet, till exempel om du äter några speciella mediciner. 3.Inför ingreppet När det är dags för ingreppet skriver du på en friskförsäkran. Framför en spegel ritar vi sedan tillsammans ut de riktlinjer för var till exempel hårlinjen kommer att gå. Vi är 100% överens innan transplantationen påbörjas.
Efter ingreppet går vi igenom skötselråd och sedan går det bra att åka hem. Normalt kan man känna sig lite trött och omtumlad. Uppföljning med PRP-behandling görs sedan efter 7 dagar, 14 dagar och till sist efter 4 veckor. Därefter är det rekommenderat att komma på återbesök efter 6 och 12 månader.

ANDRA OMRÅDEN

Stäng meny