ÖGONBRYNSTRANSPLANTATION

Forma och fyll din ögonbryn med ditt eget hår, naturligt och permanent.

ÖGONBRYNSTRANSPLANTATION

ÖGONBRYNSTRANSPLANTATION

Många kvinnor och män som väljer att göra en ögonbrynstransplantation saknar hår på ögonbrynen eller är missnöjda med formen. Genom en ögonbrynstransplantation med FUE-metoden är det möjligt att få fylligare ögonbryn med ett resultat som är äkta och permanent. Behandlingen har snabb läketid och lämnar inga ärr, blödningar eller domningar.

HUR GÅR BEHANDLINGEN Till?

Vi gör först en detaljplanering av dina nya ögonbryn och därefter ritar vi ut de önskade brynkonturerna. Transplantationsområdet och givarområdet (vanligtvis bakhuvudet) rakas och lokalbedövas. Därefter plockar vi ut de planerade hårsäckarna med hjälp av små nålar. De små hål som uppstår när hårsäckarna plockas ut läker ihop inom en vecka utan att lämna ärr.

Sedan öppnar vi kanaler och lägger in hårsäckarna en i taget. För att uppnå naturliga ögonbryn så placeras hårstråna i samma växtriktning som de befintliga hårstråna. För att få fylligare ögonbryn kan man kombinera med PRP-behandling som återupplivar hårsäckar du redan har.

PRP-behandlingar är alltid tillgängligt vid Ögonbryntransplantation

Vi erbjuder alltid PRP-behandlingar i samband med en Ögonbryntransplantation vilka ges vid uppföljningarna. PRP står för Platelet Rich Plasma där Platelet är ett namn på våra minsta blodplättar. Dessa består av en stor mängd tillväxtfaktorer – kroppsegna proteiner med stark positiv inverkan på aktiviteten i cellerna. När hårsäckarna injiceras med tillväxtfaktorer startar en mängd positiva reaktioner i huden. Tillväxtfaktorerna signalerar till stamcellerna runt varje hårstrå att produktionen av hårceller ska öka vilket betyder fler byggstenar till varje hårstrå – håret stärks och blir kraftigare samtidigt som alla hårstrån får ork att växa sig längre. Näringstillförseln ökar också då fler små blodkärl nybildas.

Lägg till din rubriktext här

Ja det gör det. Det transplanterade håret avlägsnas från givarområdet från kroppen och transplanteras till önskat område. Den transplanterad vävnaden kommer ej att stötas bort eftersom den inte är främmande för kroppen. Efter Hårtransplantationen och återväxt, kommer det planterade håret bibehålla sina egna egenskaper som färg, tillväxthastighet och lockar.
Follicle Unit Extraction eller FUE som det populärt benämns är en forma av hårtransplantation som erbjuds av läkare världen över. En del beskriver det som en hårtransplantation utan kirurgiska ingrepp medan andra tar med seriöst på ingreppet och anser det vara exklusiv kirurgi. FUE till skillnad från en Strip behandling plockar ut enskilda hårsäckgrupper medan Strip gör ett hudsnitt i nacken där hårsäcksgrupperna plockas ut. En stor skillnad metoderna emellan är att vid en FUE måste hela huvudet rakas kort för att donator hårsäckarna skall kommas åt. Vid en Strip rakas bara den yta där snittet skall läggas.
1.Konsultation Första steget är alltid en konsultation. Där går vi igenom dina individuella förutsättningar och reder ut samtliga frågetecken och funderingar kring ingreppet. 2.Hälsokontroll Vi gör en hälsokontroll och går noga igenom allt som kan tänkas ha inverkan på ingreppet, till exempel om du äter några speciella mediciner. 3. Inför ingreppet När det är dags för ingreppet skriver du på en friskförsäkran. Framför en spegel ritar vi sedan tillsammans ut de riktlinjer för var till exempel hårlinjen kommer att gå. Vi är 100% överens innan transplantationen påbörjas.
Efter ingreppet går vi igenom skötselråd och sedan går det bra att åka hem. Normalt kan man känna sig lite trött och omtumlad. Uppföljning med PRP-behandling görs sedan efter 7 dagar, 14 dagar och till sist efter 4 veckor. Därefter är det rekommenderat att komma på återbesök efter 6 och 12 månader.
Efter ingreppet går vi igenom skötselråd och sedan går det bra att åka hem. Normalt kan man känna sig lite trött och omtumlad. Uppföljning med PRP-behandling görs sedan efter 7 dagar, 14 dagar och till sist efter 4 veckor. Därefter är det rekommenderat att komma på återbesök efter 6 och 12 månader.

ANDRA OMRÅDEN