SKÄGGTRANSPLANTATION

2019 ser ut att bli ett skäggigt år inte bara här i Sverige och från Storbritannien rapporterar man nu att man har sett en ökad efterfrågan av skäggtransplantationer.

SKÄGGTRANSPLANTATION

SKÄGGTRANSPLANTATION

Känner du att du precis som många andra män ett tunt skägg och saknar förmågan att odla skägg? Vi på Akacia Medical hjälper dig mot ett liv med skäggväxt!
Skägg är idag en stor trend bland många män, men långt ifrån alla kan få den välformade stubben, den fylliga mustaschen eller det tjocka skägget. Oftast beror detta på avsaknaden av hårsäckar och detta kan leda till umgänges- och psykiska problem i vardagen. Känner du dig träffad så bör du kanske överväga en skäggtransplantation.

Hur går skäggtransplantation till?

Vi börjar med att ta ett blodprov och sedan rakar samt lokalbedövar vi området därifrån hårsäckarna ska tas vilket vanligtvis är bakhuvudet. Därefter plockar vi ut de planerade hårsäckarna med hjälp av små nålar. De små hål som uppstår när hårsäckarna plockas ut läker ihop inom en vecka utan att lämna ärr. Därefter markerar vi området som hårsäckarna ska transplanteras till och bedövar området. Sedan öppnar vi kanaler och lägger in hårsäckarna. Efter det utför vi en PRP-behandling och bandagerar hakan/huvudet samt går igenom din eftervårdsplan. Ingreppet kan ta mellan 6-10 timmar och varierar beroende på antalet hårsäckar.

PRP-behandlingar är alltid tillgängligt vid skäggtransplantation

Vi erbjuder alltid PRP-behandlingar i samband med en hårtransplantation vilka ges vid uppföljningarna. PRP står för Platelet Rich Plasma där Platelet är ett namn på våra minsta blodplättar. Dessa består av en stor mängd tillväxtfaktorer – kroppsegna proteiner med stark positiv inverkan på aktiviteten i cellerna. När hårsäckarna injiceras med tillväxtfaktorer startar en mängd positiva reaktioner i huden. Tillväxtfaktorerna signalerar till stamcellerna runt varje hårstrå att produktionen av hårceller ska öka vilket betyder fler byggstenar till varje hårstrå – håret stärks och blir kraftigare samtidigt som alla hårstrån får ork att växa sig längre. Näringstillförseln ökar också då fler små blodkärl nybildas.

Lägg till din rubriktext här

Ja det gör det. Det transplanterade håret avlägsnas från givarområdet från kroppen och transplanteras till önskat område. Den transplanterad vävnaden kommer ej att stötas bort eftersom den inte är främmande för kroppen. Efter Hårtransplantationen och återväxt, kommer det planterade håret bibehålla sina egna egenskaper som färg, tillväxthastighet och lockar.
Premedicinering ges i form av lugnande och smärtstillande preparat. Antibiotika ges också för att minimera risken för infektion. Givarområdet lokalbedövas sedan och när denna har verkat startar extraheringen av hårsäckarna. Steg två är att bedöva mottagarområdet och placera håret i området som önskas fyllas ut. Hur lång tid ingreppet tar varierar kraftigt beroende på hur många grafts som transplanteras.
1.Konsultation
Första steget är alltid en konsultation. Där går vi igenom dina individuella förutsättningar och reder ut samtliga frågetecken och funderingar kring ingreppet.
2.Hälsokontroll
Vi gör en hälsokontroll och går noga igenom allt som kan tänkas ha inverkan på ingreppet, till exempel om du äter några speciella mediciner.
3. Inför ingreppet
När det är dags för ingreppet skriver du på en friskförsäkran. Framför en spegel ritar vi sedan tillsammans ut de riktlinjer för var till exempel hårlinjen kommer att gå. Vi är 100% överens innan transplantationen påbörjas.
Efter ingreppet går vi igenom skötselråd och sedan går det bra att åka hem. Normalt kan man känna sig lite trött och omtumlad. Uppföljning med PRP-behandling görs sedan efter 7 dagar, 14 dagar och till sist efter 4 veckor. Därefter är det rekommenderat att komma på återbesök efter 6 och 12 månader.
Efter ingreppet går vi igenom skötselråd och sedan går det bra att åka hem. Normalt kan man känna sig lite trött och omtumlad. Uppföljning med PRP-behandling görs sedan efter 7 dagar, 14 dagar och till sist efter 4 veckor. Därefter är det rekommenderat att komma på återbesök efter 6 och 12 månader.

ANDRA OMRÅDEN