Vad är PRP?

Trombocyter (blodplättar) är en del av blodet tillsammans med röda och vita blodkroppar samt plasma. Trombocyter är kroppens naturliga reservoar för tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorer är små proteiner eller hormonlika signalämnen som reglerar utveckling och tillväxt av våra vävnader och är grundläggande för vävnadsläkning.

 

Vid en PRP behandling utvinner man trombocytkoncentrat från patientens egna blod. Trombocytkoncentratet tillsammans med blodplasman injiceras sedan med små tunna nålar in i vävnaden, t.ex. i hud eller hårbotten.

 

Trombocyterna aktiveras när de kommer i kontakt med vävnaden och frigör då en mängd olika tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna stimulerar bland annat stamceller vilket i sin tur leder till återbyggnad och förstärkning av den behandlade vävnaden. Blodcirkulationen förbättras i det behandlade området vilket resulterar i bättre syresättning och näringstillförsel.

PRP BEHANDLING

Vad bertyder PRP?

PRP är en behandlingsform som tillämpades för första gången i slutet av 80-talet i samband med öppen hjärtkirurgi. Användningsområdet har därefter ökat i världen och idag används PRP inom flera olika medicinska områden, t.ex. inom avancerad sårvård, ortopedi, idrottsmedicin, kirurgi, odontologi och veterinärmedicin. 

Vi använder endast PRP system som uppfyller höga medicinska krav och som används inom medicinsk vård och kirurgi världen över. Alla våra PRP behandlingar utförs av utbildad personal.

Kan alla behandlas med PRP?

Vissa diagnoser och mediciner påverkar behandlingen. En individuell bedömning sker hos behandlande läkare i samband med konsultation och utgör grunden för en väl genomtänkt behandling. Gravida kvinnor behandlas inte.

PRP är i grunden en medicinskt behandling

PRP är en behandlingsform som tillämpades för första gången i slutet av 80-talet i samband med öppen hjärtkirurgi. Användningsområdet har därefter ökat i världen och idag används PRP inom flera olika medicinska områden, t.ex. inom avancerad sårvård, ortopedi, idrottsmedicin, kirurgi, odontologi och veterinärmedicin.

Vi använder endast PRP system som uppfyller höga medicinska krav och som används inom medicinsk vård och kirurgi världen över.